My Company Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về My Company một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

MBF Blocks Website
MobiFone Blocks Website
Mobifone Marketplace services
Đây là Module Quản Lý Dịch Vụ được phá triển bởi phòng phát triển phần mềm 3 - Trung tâm CNTT MobiFone
Mobifone Security
Đây là Module Security được phá triển bởi phòng phát triển phần mềm 3 - Trung tâm CNTT MobiFone
MBF Theme
MobiFone Theme
MBF Website
MobiFone Website
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam